Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Polskiej Akademii Nauk

VII Ogólnopolska Konferencja

OPERACJE MECHANICZNE
INŻYNIERII PROCESOWEJ

4-6.09.2017

 

 

 

 

 

     Podstawowe operacje mechaniczne z udziałem ciała stałego, takie jak: transport, dozowanie, rozdrabnianie, granulacja, klasyfikacja ziarnowa, tworzenie dyspersji, mieszanie, wydzielanie z płynów i inne, występują w różnorodnych technologiach takich przemysłów, jak: wydobywczy, chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny oraz w technologiach związanych z utylizacją odpadów, oczyszczania ścieków i uzdatnianiem wody. Dlatego też Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej organizują Konferencję Naukową poświęconą szeroko rozumianym procesom mechanicznym stosowanym w inżynierii chemicznej i procesowej.

    Celem konferencji jest stworzenie wspólnego ogólnopolskiego forum, które umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie tematyką. Organizatorzy chcieliby, aby obok pracowników placówek naukowo-badawczych i wdrożeniowych w konferencji uczestniczyli przedstawiciele zakładów i instytucji zajmujących się produkcją oraz dystrybucją maszyn i aparatury oraz przedstawiciele jednostek przemysłu wykorzystującego te urządzenia w swoich technologiach wytwórczych. Dlatego też szczególnie cenne będą referaty o treści zawierającej elementy praktycznych zastosowań przemysłowych.

    Politechnika Łódzka była współorganizatorem sześciu takich konferencji (Spała - 1997 i 2000, Słok - 2003, 2006 i 2009, Smardzewice - 2013). Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej, siódmej już konferencji, która odbędzie się w ośrodku konferencyjnym koło Łodzi w dniach od 4 do 6 września przyszłego roku. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz