Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Polskiej Akademii Nauk

VII Ogólnopolska Konferencja

OPERACJE MECHANICZNE
INŻYNIERII PROCESOWEJ

4-6.09.2017

 

 

 

 

     Podstawowe operacje mechaniczne z udziałem ciała stałego, takie jak: transport, dozowanie, rozdrabnianie, granulacja, klasyfikacja ziarnowa, tworzenie dyspersji, mieszanie, wydzielanie z płynów i inne, występują w różnorodnych technologiach takich przemysłów, jak: wydobywczy, chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny oraz w technologiach związanych z utylizacją odpadów, oczyszczania ścieków i uzdatnianiem wody. Dlatego też Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej organizują Konferencję Naukową poświęconą szeroko rozumianym procesom mechanicznym stosowanym w inżynierii chemicznej i procesowej.

    Celem konferencji jest stworzenie wspólnego ogólnopolskiego forum, które umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie tematyką. Organizatorzy chcieliby, aby obok pracowników placówek naukowo-badawczych i wdrożeniowych w konferencji uczestniczyli przedstawiciele zakładów i instytucji zajmujących się produkcją oraz dystrybucją maszyn i aparatury oraz przedstawiciele jednostek przemysłu wykorzystującego te urządzenia w swoich technologiach wytwórczych. Dlatego też szczególnie cenne będą referaty o treści zawierającej elementy praktycznych zastosowań przemysłowych.

    Politechnika Łódzka była współorganizatorem sześciu takich konferencji (Spała - 1997 i 2000, Słok - 2003, 2006 i 2009, Smardzewice - 2013). Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej, siódmej już konferencji, która odbędzie się w ośrodku konferencyjnym MOLO w Smardzewicach w dniach od 4 do 6 września. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - przewodniczący Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Michał Dyląg

Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Roman Hejft Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Marek Hryniewicz AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Andrzej Lenart SGGW
prof. dr hab. inż. Frantisek Rieger Czech Technical University, Prague
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Marek Solecki Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Jacek Stelmach Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert SGGW