Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Polskiej Akademii Nauk

VI Ogólnopolska Konferencja

OPERACJE MECHANICZNE
INŻYNIERII PROCESOWEJ

1-3.07.2013

 

Dokumentacja fotograficzna

     Podstawowe operacje mechaniczne z udziałem ciała stałego, takie jak: transport, dozowanie, rozdrabnianie, granulacja, klasyfikacja ziarnowa, tworzenie dyspersji, mieszanie, wydzielanie z płynów i inne, występują w różnorodnych technologiach takich przemysłów, jak: wydobywczy, chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny oraz w technologiach związanych z utylizacją odpadów, oczyszczania ścieków i uzdatnianiem wody. Dlatego też Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej organizują Konferencję Naukową poświęconą szeroko rozumianym procesom mechanicznym stosowanym w inżynierii chemicznej i procesowej.

    Celem konferencji jest stworzenie wspólnego ogólnopolskiego forum, które umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie tematyką. Organizatorzy chcieliby, aby obok pracowników placówek naukowo-badawczych i wdrożeniowych w konferencji uczestniczyli przedstawiciele zakładów i instytucji zajmujących się produkcją oraz dystrybucją maszyn i aparatury oraz przedstawiciele jednostek przemysłu wykorzystującego te urządzenia w swoich technologiach wytwórczych. Dlatego też szczególnie cenne będą referaty o treści zawierającej elementy praktycznych zastosowań przemysłowych.

    Politechnika Łódzka była współorganizatorem pięciu takich konferencji (Spała - 1997 i 2000, Słok - 2003, 2006 i 2009). Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej już konferencji, która odbędzie się w ośrodku konferencyjnym koło Łodzi w dniach od 1 do 3 lipca przyszłego roku.

    Informujemy, że Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO (www.centrummolo.pl) w Smardzewicach przy ul. Klonowej 16. Dostępne jest też nowe konto mechop@info.p.lodz.pl, na które można przesyłać pliki na Konferencję.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - przewodniczący Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż.Wiesław Blaschke AGH Kraków

prof. dr hab. inż.Janusz Boss

Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. inż. Michał Dyląg

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz

Europejska Szkoła Wyższa Sopot
prof. dr hab. inż. Roman Hejft Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Marek Hryniewicz AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz Politechnika Łódzka
dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. AGH AGH Kraków
prof. dr. hab. inż. Frantisek Rieger Czech Technical University, Prague
prof. dr hab. inż. Stanisława Sanak-Rydlewska AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Kazimierz St. Sztaba AGH Kraków
prof dr hab. inż. Tadeusz Tumidajski AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Wojciech Weiner Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński Politechnika Łódzka